Развитие в земеделския сектор и предимствата от използването на дискови брани

Безспорен факт е, че технологиите са тези, които спомагат за развитието на всеки бранш. Като страна, в която основен поминък в някой области е земеделието България последните години даде възможност на земеделските стопани да подобрят начина си на работа и да намалят ръчния труд. Механизирането на над 90 % от дейността даде възможност за развитието на фермерството. Така и българските земеделски производители станаха част от европейските си колеги и вече могат с гордост да представят не само количествена, но и достатъчно качествена продукция. Но разбира се, всичко това е резултат от правилен избор на машини и инвентар, с които те да разширят и оптимизират своята дейност. Представяме дискови брани от mass.bg и възможностите, които откриват пред стопаните, които желаят да се развиват и да бъдат конкурентни на пазара.

Почвената обработка е основата, която дава желаните резултати. Дисковите брани са част от основния арсенал от прикачен инвентар, кой всеки производител на зърено-житни култури задължително трябва да притежава. Многообразието от модели дава възможност на стопаните да съкратят времето за обработка на почвата и в същото време да подобрят нейното качество. Основният модел дискови брани представени от mass.bg са предназначени за предсеитбена подготовка. Тук бързото разрохкване на горния слой на почватадискови брани дава възможност за снабдяване с кислород, който е изключително потребен на семената при тяхното развитие. Между 10 и 15 сантиметра дисковете навлизат в почвения слой и с помощта на въртеливото движение правят пръста пухкава и рохка. Така с помощта на използването на дисковите брани се разбиват останалите твърди и големи буци пръст, които са последица от предшестваща оран или друго агротехническо мероприятие.

Дисковите брани биват леки, тежки, навесни и прикачни. Изборът на модел дискова брана от mass.bg трябва да се съобрази с размера на третираните площи и вида на основните култури които стопаните отглеждат. За успешно развитие на сектора фермерите следят новостите в бранша и периодично обновяват наличния си ресурс за ефективна обработка.  Освен подготовката на леглото, където ще бъдат положени семената с дисковите брани се постига  добро размесване на растителни остатъци или наторявания. Съвременото земеделие дава възможност на стопаните с ниски разходи да постигнат много висока производителност. Затова дисковите брани са незаменим помощник за стопанства, които обработват големи площи. На mass.bg можете да намерите и новите модели, които са предназначени за по-малки площи, а също така успешно намират приложение и при обработката на трайни насаждения.  Доверете се на опита и качеството на прикачната техника, предоставяна за производителите, които развиват модерно земеделие.