КОИ СА ПЛЮСОВЕТЕ И МИНУСИТЕ НА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО

Дизеловото гориво, както и другите горива, не е идеално, следователно има както своите предимства, така и недостатъци. Преди да купите един или друг нефтен продукт, добра идея е да се запознаете с неговите силни и слаби страни. Това ще Ви помогне да използвате максимално неговите предимства и да намалите ефектите от недостатъците му.

Най-големият плюс според специалистите от бензиностанции Дизелор на дизеловото гориво дълго време беше цената му, която беше по-ниска от тази на бензина. Особено изгодно беше за военоморските флотове да придобиват такова гориво поради огромните си обеми на употреба, което им спомагаше за постигане на огромни спестявания. Но днес вече цената на дизеловото гориво се е увеличила леко, което ни кара да обърнем внимание и на другите му предимства.

Дизеловото гориво отделя вредни вещества като азотен диоксид, азотен оксид, въглероден оксид, серен диоксид и сажди. Но броят им е по-малък от тези при другите горива. Друга особеност на нафтата е нейната безопасност. Дизеловите двигатели са проектирани така, че да може да се поддържа висока граница на запалимост на нефтения продукт. Ето защо дизелът е предпочитан при зареждане на военни бойни превозни средства, в частност бойни танкове.

Поради високата си ефективност дизеловото гориво е доста икономично, така че независимо от вида транспорт, за който се използва, броят на допълнителните зареждания е минимален.

Имайки добри смазочни свойства, дизеловото гориво оказва положителен ефект върху движещите се части на двигателите, повишавайки тяхната надеждност и удължавайки живота на двигателя.

Говорейки за недостатъците, те са причинени главно от химичния състав на нафтата. Един от проблемите е увеличаването на вискозитета на маслото при ниски температури. При минус двадесет градуса по целзий не е лесно да се изпомпва горивото и така възникнат трудности със запалването. Но това вече не е толкова сериозен проблем, тъй като има решения, които позволяват използването на дизелово гориво дори в арктически климат.

Евтините и нискокачествени горивни класове съдържат много вещества с лоша горимост, което води до тяхното отлагане върху повърхностите на компонентите на двигателя и корозията им.

Също така трябва да се отбележи, че дизеловите двигатели обикновено издават повече шум по време на работа от бензиновите. А миризмата на изгоряло дизелово гориво е доста неприятна.

По време на съхранение дизеловото гориво може да се окисли, да се замърси с вредни примеси и да потъмнее. Това усложнява използването му в автомобилните двигатели, така че то трябва да бъде подложено на специфична обработка, за да се възстановят първоначалните му свойства.

За решаване на този проблем се произвеждат UVR инсталации . Те позволяват почистване и изсветляване на дизеловото гориво, както и отстраняване на ароматични меркаптани, сероводород и малко сяра.

Тези процеси осигуряват икономично решение на проблема със замърсеното дизелово гориво, което позволява пълно възстановяване на неговите свойства и гарантира дълъг и надежден експлоатационен живот на двигателите и горивните системи.