Кои са особеностите при закриването на ЕООД?

бизнесВ определен етап от работата на дадена фирма могат да възникнат различни обстоятелства, които са наложат преустановяване на дейност или закриване на търговското дружество. Причините разбира се могат да бъдат най-различни. Въпросът обаче е в това, че когато се налага да бъдат извършвани различни процедури то следва да бъдат спазени според нормативната уредба. В днешната тема ще разкажем какво представлява закриване на ЕООД фирма, какви са условията, процедурата и сроковете, през които следва да премиете що се отнася до законосъобразността на процеса. Не бива да подценявате потребността от използване на професионални услуги, тъй като от това зависи както времето така спестяването на излишни разходи.

Първи стъпки

Особеностите, които се отнасят до закриването на ЕООД се отнасят до следните три въпроса, които са свързани с:

  • Реално действаща ли е била фирмата;
  • Има ли регистрация по ДДС;
  • Назначавани ли са служители на трудов договор.

На база отговорите, които собственика на ЕООД ще предостави следва да се вземат под внимание всички онези аспекти, които са решаващи за това да се даде от външна счетоводна кантора цена за услугата, която се отнася до закриване на фирмата. Имайте предвид, че когато се касае за спазването на процедурата не е за пренебрегване професионалната консултация, която ще ви бъде предоставена от счетоводната фирма, която ще се ангажира с провеждането на процеса по закриване.

Преди всичко е добре да изясним, че времето може да отнеме поне 7 месеца, той като има редица фактори, които имат отношение към подготовката на документите както и издаването на съответните удостоверения от НАП и НОИ за закриването на фирмата.

Повечето външни счетоводни къщи, които предлагат такъв тип услуги тарифират между 380 и 500 лв. в зависимост от това за какъв тип търговско дружество се касае съобразно изложените по-горе въпроси. В случай на необходимост от изготвяне на допълнителни справки и документи е възможно да възникне необходимост от заплащане на допълнителни разходи, които обичайно са в рамките на 60-70 лв.

По-кратък ли е периода на закриване на фирма без дейност?

закриване на фирмаВсъщност законодателя е предвидил една и съща процедура за закриване на ЕООД или друг тип търговско дружество независимо от това дали се касае за действаща или не фирма. Минимума време, което както вече подчертахме отнема процеса е поне 7 месеца, което е показателно, че независимо от това дали има или няма реална дейност едно търговско дружество е идентичен.

От значение е само цената на услугата що се отнася до това дали една фирма изобщо е имала дейност. В случай, че се касае за такова дружество, което никога не е стартирало и развивало бизнес идеите на предприемача то стойността на услугата е символична, но справките и документите, които се подават в НОИ и НАП са идентични с тези на действащо дружество.

Освен това е важно да подчертаем, че когато става въпрос за ЕООД нещата са по-лесни за контролиране, тъй като има едноличен собственик на капитала, а не няколко както е при ООД, АД или СД. Процедурата е по-улеснена, тъй като не се налага счетоводната къща да издирва всички активни и не толкова активни собственици на капитала и да изиска от тях съответните подписи и съгласие за извършваните процедури.

Етапи

За предприемачите винаги е било непонятно как така самото откриване на фирма отнема няколко дни, а закриването е с продължителност поне 7 месеца. Стана ясно, че е без значение това дали една фирма е действаща или не то си има законови процедури, които обикновен отнемат съответното време за заличаването на ЕООД от Търговския регистър.

Като цяло етапите, през които се преминава са:

  • Прекратяване на дейността на търговското дружество;
  • Подаване на уведомление в НАП за прекратяване на дейността и обявяване на ликвидация в Търговския регистър;
  • Изготвяне и подаване на уведомление в НОИ, което е придружено и от предоставяне на разплащателни ведомости в случай, че има такива.

Като едноличен собственик на дружеството управителя прекратява дейност със съответния протокол. При подаването на съответните уведомления имайте предвид, че се извършват съответните проверки за налични задължения на дружеството към институции или други кредитори както и към служители и работници.

След като преминат всички изискуеми процедури се пристъпва към заличаването на фирмата от търговския регистър. Изготвя се доклад, в който се описват всички предприети действия, които имат отношение към финалния ликвидационен баланс.

В случай, че искате да се отървете от фирмата си поради това, че постъпвате на работа като държавен служител, а времето за закриване на фирмата е прекалено дълго то друг вариант се оказва и възможността за прехвърляне на собствеността на друго лице. Процеса се извършва чрез прехвърлянето на всички дялове на фирмата.

Има и други казуси, които могат да възникнат в хода на закриване на ЕООД. Именно поради това е препоръчително да наемете счетоводна къща, която има нужния опит и може да ви съдейства за решаването на всички въпроси, които придружават процеса по заличаването на дружеството от Търговския регистър.