Здравите плугове – необходимост за всяко земеделско стопанство

Има селскостопански инвентар, който определено се приема като незаменим помощник в извършването а агротехнически мероприятия. Всеки растениевъд ще потвърди, че без плуг е невъзможно да бъдат проведени основните обработки, а дълбоката оран е една от тях. Днес ще представим най-добрите технологии, които представят от MASS.bg – здрави плугове, с които се извършват редица операции – окопни, разораване на пустеещи земи, почистване, обръщане на земния пласт и други.

Максимално натоварване и оптимални резултати

Независимо от това какво е стопанството – използват се класически или високотехнологични методи за обработка, то няма как да минете без прилагане на плуг. Известни са като едни от най-натоварваните, но същевременно с това и най-издръжливите устройства за почвени обработки, тъй като сама иновативна технология, която е въведена от MASS прави плуговете изключително здрави. Независимо от типа на обработваната почва и наличието на едри камъни, пънове или дървета с пружинните  здрави плугове се справят ефективно и прецизно. Възможностите за работа на здравите плугове, предлагани от бранда MASS са:Полу-Навесен Обръщателен Плуг

  • Ефективност при запустели площи;
  • Обработка на каменисти почви;
  • Висока производителност при лепкави почви;
  • Оптимални резултати през цялата година, независимо от климатичните особености;
  • Третиране на полета с остатъци от царевица, слънчоглед, рапица и други.

Разнообразна е ролята на плуговете и освен изброените обработки много от тях се използват за направа на бразди, които ще бъдат засадени със зеленчукови култури. Високата ефективност и оптимална дълбочина на браздата предоставя на стопаните възможност да използват и по-голям разсад.

Съобразно нуждите на земеделците от  MASS предлагат оптимално здрави решения, на които можете да разчитате в продължение на дълги години. Високата ефективност, оптимизиране на разходите за гориво, отлични резултати, идеална почвена обработка – това е мечтата на всеки отговорен земеделец, а от MASS гарантират, че предлагат най-здравите плугове, на които можете да се доверите, независимо от типа на почвата и нивото на натовареност на прикачната техника.