Eleven и LAUNCHub – финансиране на StartUP фирми

Всяка фирма, която тепърва стартира и развива своята дейност има нужда от помощ (най-вече финансова). За тази цел има създадени различни европейски фондове, които да подпомагат именно такива компании – нови и разрастващи се. В България те са два: Eleven и LAUNCHub. Те финансират StartUP фирмите, които имат нужда от финансово подпомагане за своя старт в бизнес света, като също така помагат за развитието и на фирми, които вече имат готови проекти, но желаят да ги развият и да бъдат по-успешни на пазара. Второто се отнася за всички компании, които са минали акселерацията (първият етап от развитието на даден проект). По-зрелите стартъпи имат прекрасната възможност да се възползват от такъв вид финансиране и да разгърнат максимално потенциала си!

Всички одобрени кандидати за финансиране би следвало да прекарат няколко месеца в столицата, като всеки един от тях ще има шанса да бъде финансиран с до 200 000 евро.

А какво за LAUNCHub? Каква е ситуацията там и ще има ли нов прозорец за още финансирания, както при Eleven ?

Създаден още през 2012-та година, LAUNCHub е насочен към сиид инвестициите, но също така има финансирания и на стартиращи фирми. Наблюдава се тенденция да се спонсорират повече напреднали и развити компании. Една чудесна възможност за компаниите с висок потенциал!

И двата фонда са създадени по евроинициативата JEREMIE, като разполагат с капитал (общ) от 21 милиона евро. Eleven е стъпка напред със своя дял от 12 млн., докато LAUNCHub разполага с по-скромните 9 млн. До 2014 г. и двата фонда са направили инвестиции за приблизително 6 млн. евро, като броят на подпомогнатите фирми е 92!

Някой беше казал: каквото началото, такъв и краят. Дайте едно страхотно начало на своята фирма и проекти и кандидатствайте за финансиране. Попълнете апликационната форма и очаквайте отговор в най-скоро време. С фондовете Eleven и LAUNCHub всяко начало би било доста по-лесно, затова направете първите си стъпки в бизнеса именно с тяхна помощ!

Интересно видео за по-любознателните: