В помощ на модерното земеделие Mass предлага висококачествени култиватори

През последните няколко години земеделието у нас  се модернизира и започна значително да подобрява ресурса, с който фермерите работят. Изключителното предимство дават технологиите на стопаните, като така не само те оптимизират своята работа, но и подобряват качеството на продукцията. Техника  и прикачен инвентар от наши и чужди производители показаха, че земеделския сектор може да се конкурира, а самите фермери да покажат своите възможности на световните пазари. С култиватори, плугове, дискови брани и всякакви други съоръжения за поддръжка и подобряване плодородието на земния обработваем слой стопанствата успяват да работят съгласно европейските норми и правила за качество и рентабилност.окопен култиватор

Ролята, която се отрежда на култиваторите като незаменим инструмент в почвообработката е в отстраняването на плевелите. Тази нежелана растителност може да бъде изключително упорита и ако не се вземан нужните мерки то очакваната реколта ще бъде в критичния минимум като количество и качество. Култиваторите могат да извършват тази обработка на различна дълбочина, което на практика дава възможност да се снабди с влага земния слой и така да се осигури значителен хранителен запас за засяваните семена. Влажността и отстраняването на плевелите са една добра възможност да се направи почвата годна и готова за следващата агротехническа операция. Култиваторите са мощен прикачен инвентар, който в зависимост от отглежданите култури може да бъде в различен. Познати днес са култиватори за слята обработка и междуредова обработка. Първите се наричат още противоеразионни, което е една от големите възможности фермерите да се справят с този така съществен проблем при обработката на почвата.  Тяхната задача е да разрохкват почвата и да отстранят плевелите по най-ефективния начин, като с огромните си тела успяват да извършат този процес на изключително ниска и рентабилна за стопанството цена. За фермерите, които отглеждат зеленчуци и се налага периодично междуредовото пространство да бъде окопавано за да се подобри аерацията и да се отстранят плевелите култиваторите са едни от най-полезните прикачни средства за постигане на последваща обработка.

В зависимост от това по какъв начин се захващат за теглещия трактор култиваторите се делят на прикачни и навесни. Предпочитани са прикачните, тъй като при тях има допълнителна рама, която да осигурява максимална стабилност при закрепването на ходовите механизми. Независимо от това на кой вариантите култиватори  ще се спрете е препоръчително да се съобразите с това какви са характеристиките на почвата и основните видове култури, които стопанството отглежда. Покупката на такава прикачна техника следва да е добре обмислена и затова избирайте единствено висококачествени и доказани продукти. Mass предлага добри възможност и на стопаните за подобряване на използвания ресурс. Запознайте се с модернизирания инвентар и неговите технически параметри.